Cami Tarihçesi

İskenderpaşa Cami Tarihçesi

Cami, Fatih devrinde yaşamış ve II. Beyazıt’a vezirlik yapmış olan İskender Paşa tarafından 1505 yılında yaptırılmıştır. İskenderpaşa Camii’nin diğer ismi, Terkim Mescidi’dir. Bu civarda bulunan Yeniçeri kışlasından dolayı bu isim kullanılmıştır.

Cami zaman içinde yıprandığından 1756, 1887, 1945 ve 1956 yıllarında onarımlar görmüştür.  1999 depreminden zarar gören caminin, 2006 yılında Hakyol Vakfı tarafından özgün hali korunarak geniş kapsamlı bir restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Cami avlusuna kuzey ve güneydeki iki kapıdan girilir. Avlunun ortasında küçük ama zarif bir mermer şadırvan mevcuttur.

Son cemaat yeri;  sivri kemerli açıklıklara sahip, dört sütunlu, üç kubbelidir. Son cemaat yerinin solunda bir mihrap bulunmaktadır. Caminin giriş kapısı, dikdörtgen mermer bir çerçeve içine alınmış olup üstü mukarnaslı olarak süslenmiştir. Kare planlı olan caminin ölçüleri Kabe ölçülerine yakındır. Duvarları kesme taş ile örülmüştür. Harim kısmı tek kubbe ile örtülü olup kubbe kasnağı 12 kenarlı ve dört tarafında birer penceresi bulunmaktadır. Küfeki taşından yapılmış olan mihrap mukarnaslarla süslenmiştir. Ahşap minberi yapılan son restorasyonda yenilenmiştir. Vaiz kürsüsü mermerdendir. Ahşaptan yapılmış üst mahfil, giriş kapısının iç duvarı boyunca uzanmıştır.

İskenderpaşa Camii içinde, sağ ve sol duvarlarda üst üste iki sıra pencere bulunur Alttaki pencereler dikdörtgen ve ikişer adet, üsttekiler hafif sivri kemerli ve üçer adettir. Son cemaat yerindeki duvarın sadece alt pencereleri vardır. Bütün pencerelerin etrafı, mavi zemin üzerine beyaz rengin hakim olduğu kalem işi süslemelerle bezenmiştir. Kubbe göbeğinde ayetler yazılı olup, etrafına kalem işi süslemeler yapılmıştır.
Caminin sağ tarafında, batı duvarına bitişik minare, kesme taştan yapılmıştır. Gövdesi çok kenarlı, kürsüsü kare planlı ve oldukça yüksektir. Mukarnasla bezeli tek şerefesi bulunmaktadır.