İskender Paşa Kimdir

İskender Paşa

İskender Paşa (vefat 1506) II. Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı veziri ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yaptığı fetihlerde önemli bir rol oynamış olan bir akıncı kumandanıdır.

II. Mehmet’in en güvendiği komutanlardan biriydi. Bosna’nın yeni Osmanlı Devleti’ne katılmış olduğu yıllarda 1475 yılında Bosna Sancağı’nın beyi oldu. Bu sırada Bosna 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı’nın ön cephelerinden biriydi. 1477 yılında İskender Paşa Venedik Cumhuriyeti topraklarına bir sefer düzenledi. İskender Paşa 1480 yılında Rumeli Beylerbeyliği’ne getirildi. 1483 yılında vezir rütbesini kazandı. 1485 yılında ikinci, 1498 yılında ise üçüncü defa Bosna beyi oldu.

1491 yılında kendine tahsis edilmiş olan arazi üzerine Galata Mevlevîhânesi inşa edilmiştir. II. Bayezid döneminde Okmeydanı’nda Okçular Tekkesi’ni inşa ettirmiştir. 1500 yılında Saraybosna’da bir Nakşibendi tekkesi, 1505 yılında da İstanbul’un Fatih ilçesinde İskenderpaşa Camii’ni yaptırmıştır. 1506 yılında vefat eden paşa, Kırklareli’nin Vize’ye bağlı Çakıllı beldesinde kendi yaptırdığı mescidin yanına defnedilmiştir.